Wederzijdse loyaliteit

30-03-2017 10:01, door Emile Thewissen

Wie de film Hachi: A dog’s tale (2009) heeft gezien kan zich iets voorstellen bij wat loyaliteit betekent. Nu zijn mens en dier relaties niet helemaal te vergelijken met menselijke relaties, maar toch!

Als je loyaal bent aan een bedrijf of organisatie, stem je je eigen gedrag af op de behoeften, prioriteiten en doelen daarvan. Je stelt je, tot zekere hoogte, op in het belang van je werkgever. Maar is die loyaliteit wel wederzijds? Veel medewerkers blijven loyaal aan een bedrijf of organisatie zolang zij zich kunnen blijven ontwikkelen en er voldoende aandacht voor hen is. Jezelf ontwikkelen, beter worden, groeien en progressie maken zijn nu eenmaal essentieel voor betrokken en loyale medewerker (een van de behoefteniveaus van het menselijk gedrag volgens Maslov). Zolang er sprake is van de juiste aandacht, mogelijkheden voor ontwikkeling en voldoening uit het werk,  is er reden om te blijven. 

Bij heel veel bedrijven is het jaarlijkse functioneringsgesprek het enige ‘ontwikkel’ gesprek, als er al zo’n gesprek plaatsvindt. Dit is wat mij betreft een sterk achterhaalde traditie. Eén keer per jaar een formeel functioneringsgesprek is veel te weinig, meer frequente feedback is een must. Weten wat er speelt en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van je medewerkers getuigt daarnaast van goed werkgeverschap. Ontwikkelen is geen luxe maar een noodzakelijkheid. Geef medewerkers de juiste tools en de mogelijkheid tot het nemen van initiatief om zicht te ontwikkelen. Breken met traditionele mechanismen kan soms erg verhelderend werken.

Er is niets mis om aan een bedrijfs- of organisatieklimaat te werken waarin het heel gewoon is om regelmatig stil te staan bij de prestaties en ontwikkeling van medewerkers. Elkaar de juiste aandacht geven in de vorm van het uitspreken van verwachtingen draagt zeker bij aan wederzijdse loyaliteit en individuele motivatie en groepsmotivatie.

Deel dit bericht

Wij werken voor: