HR Als Een Service

HAES is er voor u!

  • Wij helpen en ondersteunen ondernemers met alles wat te maken heeft met personeel. Met kennis, advies en/of HR-software.
  • We werken voor alle soorten bedrijven. Van klein tot groot en met of zonder een eigen HR-manager.
  • Voor een paar uur, een opdracht, een project, of structureel voor langere tijd.
  • Telefonisch, online of bij u op locatie.

In dienst van uw onderneming.
Betrouwbaar. Schaalbaar. Rendabel. Doeltreffend.

U bent ondernemer. U hebt medewerkers. U hebt behoefte aan:

HAES is er voor u!

Hebt u wel eens nagedacht over outsourced HR?

Human Resource Management is het zorgdragen voor een goede personele bezetting om de doelstellingen van de organisatie op adequate wijze te behalen. Dagelijkse HR-taken worden steeds meer vervuld door leidinggevenden/lijnmanagers, mede dankzij de vergaande automatisering van administratieve handelingen. Veel dingen worden zelfs door de medewerkers zelf gedaan: uren invoeren, adreswijziging in het systeem zetten, vakantiedagen aanvragen via een app. Wat overblijft is de strategische HR-adviesfunctie en specialistische taken zoals bijvoorbeeld werving en selectie, verzuimbeheer in het kader van de Wet Poortwachter, coaching, teamontwikkeling.

Wij geloven in outsourced HR voor deze strategische en specialistische HR-taken. Omdat een per opdracht ingehuurde specialist onafhankelijk en objectief advies kan geven, niet gehinderd door het feit dat hij deel uitmaakt van het systeem. Omdat een zelfstandige professional up-to-date kennis heeft van zijn specialisme. Omdat een specialist een specialist is. Omdat iemand van buitenaf u tegen durft te spreken en een spiegel kan voorhouden. Omdat ú de inhoud en de omvang van de opdracht bepaalt: u koopt precies dat in wat u nodig heeft. Niet meer, niet minder.

HAES heeft een netwerk van zelfstandige HR-professionals. Uw contactpersoon bij HAES kent u en uw bedrijf en weet binnen het netwerk díe professional te vinden die ú nodig heeft voor díe specifieke opdracht.


Meer weten over HAES Online? Neem contact op.


Kennis maken? Neem contact op! 

Wij werken voor: