HR Als Een Service

HAES is er voor u!

  • Wij helpen en ondersteunen ondernemers met alles wat te maken heeft met personeel en organisatie. Met kennis, advies en/of HR-support.
  • We werken voor alle soorten bedrijven. Van klein tot groot en met of zonder een eigen HR-manager.
  • Voor een paar uur, een opdracht, een project, of structureel voor langere tijd.
  • Telefonisch, online of bij u op locatie.

In dienst van uw onderneming.
Betrouwbaar. Schaalbaar. Rendabel. Doeltreffend.

U bent ondernemer. U hebt medewerkers. U hebt behoefte aan:

HAES is er voor u!

Hebt u wel eens nagedacht over outsourced HR?

Human Resource is het zorgdragen voor een goed personeelsbeleid. Dagelijkse HR-taken worden steeds meer vervuld door leidinggevenden/lijnmanagers, mede dankzij de vergaande automatisering van administratieve handelingen. Veel dingen worden zelfs door de medewerkers zelf gedaan. Wat overblijft is de strategische, tactische en operationele HR-adviesfunctie en specialistische taken zoals bijvoorbeeld werving en selectie, verzuimbeheer in het kader van de Wet Poortwachter, coaching, teamontwikkeling.

Wij geloven in outsourced HR. Omdat een per opdracht of op interim basis ingehuurde HR adviseur onafhankelijk en objectief advies kan geven, niet gehinderd door het feit dat hij deel uitmaakt van het systeem. En omdat hij up-to-date kennis heeft van zijn HR specialisme. En omdat iemand van buitenaf u tegen durft te spreken en een spiegel kan voorhouden. En omdat ú de inhoud en de omvang van de opdracht bepaalt: u koopt precies dat in wat u nodig heeft. Niet meer, niet minder.

HAES werkt samen met een netwerk van zelfstandige HR-professionals en specialitische bureaus. HAES als  uw contactpersoon kent u en uw bedrijf en weet binnen het netwerk díe professional te vinden die nodig is om een specifiek, specialitisch HR vraagstuk te beantwoorden, wanneer nodig.Kennis maken? 

Neem contact op.Wij werken voor: